Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (2024)

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (1)

Wat maakt een Shelby zo uniek?

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (2)

Ontdek de elementen die een Shelby uniek maken:

 • De sportieve versie van de Mustang
 • Meest opvallende verschillen tussen een Mustang en een Shelby
  • Motor
  • Gewicht
  • Carrosserie
  • Styling en uitstraling
  • Productie aantallen
  • Waarde

Wat maakt een Shelby bijzonder?

Ford bouwde haar Mustangs in verschillende varianten: als coupe (het hoge dak), als fastback (schuin aflopende dak) en later ook als convertible (cabriolet) versie. De Mustang was verkrijgbaar met diverse keuzes in motoren, van de instapversie “U Code” van slechts 170 CUI tot de meest sportieve “S-code” (390 CUI). Later volgde zelfs een R-code met de 428CUI CobraJet motor. Maar het échte verschil tussen een reguliere Ford Mustang en een Mustang Shelby, lees je hieronder.

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (3)

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (4)

De sportieve versie van de Mustang

Vanaf dag 1 wilde Ford graag een sportieve versie van de Mustang bouwen. Zij richtten zich daarvoor tot racelegende en bouwer van sportieve auto’s Carroll Shelby. De opdracht was een meer sportieve versie te bouwen, aansluitend bij het publiek dat van kracht en stoere auto’s zou houden. Maar tegelijkertijd ook een auto die races kon winnen en de directe concurrenten van Ford daarbij kon verslaan.

Shelby ging aan het werk en gebruikte zijn eigen ervaringen voor de nieuwe sportversie: zoveel mogelijk gewicht verliezen en tegelijkertijd zoveel mogelijk motorvermogen toevoegen. Dat had ook bij zijn eigen auto’s gewerkt en dus werd de eerste Shelby Mustang (gebaseerd op modeljaar 1965) een lichte auto, feitelijk bijna een race auto, maar gereed gemaakt voor de straat.

Door het plaatsen van een rolbeugel, speciale ophanging en de grote 289 CUI motor, was de Shelby Mustang ruim 100 KG zwaarder dan de doorsnee Mustang. Het weglaten van radio, airco, deurbekleding etc, spaarde juist weer diverse KG’s. De 289 CUI (4.7 ltr) V8 motor leverde liefst 306 PK. Dat is vandaag de dag al veel vermogen, laat staan in 1965! Met deze prestaties behaalde de auto de 0-100 km in slechts 6.8 seconden en werd de bekende quarter mile (400 mtr) in 13.9 seconden geklaard. Voor die tijd een absolute topprestatie! De nieuwe sportieve versie van de Mustang was geboren en zijn naam was “Ford Mustang Shelby GT350”.

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (5)

Meest opvallende verschillen tussen een gewone Mustang en een Shelby

Wij zetten de meest opvallende verschillende tussen een gewone Mustang en een Shelby Mustang uiteen:

 1. Motor
 2. Gewicht
 3. Carrosserie
 4. Styling en uitstraling
 5. Gebouwde exemplaren
 6. Waarde

Motor

De Shelby GT350 werd tot 1968 voorzien van de 289 CUI V8 motor, met 306 PK. Heel wat meer dan de motoren in de alledaagse Mustangs. Vanaf 1967 werd de Shelby Mustang ook leverbaar met een big block motor: de GT500 met de 428 CUI PI (Police Interceptor) motor. Op de beroemde S-code en R-code modellen na, waren er geen andere big-block Mustangs. De alledaagse Mustangs hadden al helemaal niet zoveel vermogen.

Gewicht

De Shelby Mustangs werden gebouwd om zoveel mogelijk gewicht te besparen. Waar een reguliere Mustang was voorzien van airconditioning, uitgebreide interieursets, etc werd de Shelby Mustang oorspronkelijk zo lean mogelijk gehouden. De gedachte was: elke KG die je niet hoeft te verplaatsen, draagt bij aan een betere gewicht / vermogen verhouding. Dit is de reden dat de ’65 Shelby Mustang GT350 zo kaal en tevens snel was. Door de jaren nam het gewicht van de Shelby’s meer en meer toe: Ford bleef extra opties en luxe toevoegen om van de Shelby een luxe toerauto te maken, in plaats van de snelle racer. Het was ook één van de redenen waarom Carroll Shelby in 1969 afstand deed van het project. Lees dat hier.

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (6)

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (7)

Carrosserie

Mustangs waren verkrijgbaar in 3 carrosserie varianten: coupe, fastback en cabriolet. De Shelby was alleen als fastback verkrijgbaar. Pas in 1968 drukte Ford haar zinnen door, kwamen er meer en meer luxe opties, en kwam er tevens een cabriolet versie van de Shelby.

Styling en uitstraling

Een Shelby werd anders gestyled dan een doorsnee Mustang. De bekende LeMans strepen op de auto, de vele Cobra logo’s, andere velgen, eigen gordels, rolbeugel tot de kenmerkende horizontale achterlichten van de Shelby Mustang uit 1967. Shelby’s hadden een eigen look and feel, welke je direct herkent.

Productie aantallen

Shelby’s zijn zeldzaam, met name omdat er weinig exemplaren gebouwd zijn. Waar elk jaar meer dan 500.000 normale Ford Mustangs gebouwd werden, werden in 1965 slechts 572 Shelby’s geproduceerd. In 1966 slechts 2.378 exemplaren, in 1967 waren dat 3.251 exemplaren en in 1968 het record van 4.658 exemplaren. Van alle gebouwde Mustangs in de periode 1965-1970, waren minder dan 1% een Shelby uitvoering. Dit maakt de modellen uiterst zeldzaam.

Waarde

Met zo weinig gebouwde exemplaren, maar tegelijkertijd met een legendarische populariteit, is de waarde van een originele Ford Mustang Shelby enorm gestegen over de jaren. De waarde van een “Shelby” is dan ook vele malen hoger dan een doorsnee Mustang van hetzelfde bouwjaar. Voor velen is de bekende Ford Mustang Shelby uit 1967 de meest iconische Shelby, mede bekend als “Eleanor” uit Gone in 60 Seconds. Maar andere bijzondere modellen, zoals de GT350R uit 1965, de Hertz Rent-a-Racer GT350H uit 1966, tot de “King of the Road” GT500KR uit 1968, zijn even zo iconisch en soms nog waardevoller.

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (8)

Wat is het verschil tussen een gewone Mustang en een Shelby? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 5762

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.